NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons

Pensioenplan

De arbeiders van de baksteensector genieten van een sectoraal pensioenplan. Met dit plan wordt een aanvullend pensioen opgebouwd, bovenop het wettelijk pensioen.

Een brochure met de krachtlijnen en principes van het sectoraal pensioenplan is binnenkort beschikbaar op onze website.

De meeste bedienden hebben eveneens een pensioenplan, dat verschilt van steenbakkerij tot steenbakkerij.

 

Hospitalisatieplan

De arbeiders van de baksteensector genieten van een sectoraal hospitalisatieplan of een hospitalisatieplan afgesloten op ondernemingsniveau. Dit plan voorziet een aantal tussenkomsten in geval van medische opname en ambulante zorg die verband houden met een aantal ziekten.

De meeste bedienden hebben eveneens een hospitalisatieplan, dat verschilt van steenbakkerij tot steenbakkerij.